O nas

UAB „AIF LT“ – to założona w 2007 roku litewska spółka z ograniczoną odpowiedźialnośćią, posiadająca uprawnienie  na prowadzenie kompleksowych prac projektowych.

W skład zespołu wchodzą projektanci w zakresie prac:

  • Architektonicznych;
  • konstrukcji budowlanych;
  • sieci, przyłączy oraz wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;
  • sieci, przyłączy oraz wewnętrznych instalacji cieplnych, wentylalacyjnych i klimatyzacyjnych;
  • sieci, przyłączy oraz wewnętrznych instalacji elektrotechnicznych;
  • sieci, przyłączy oraz wewnętrznych instalacji telekomunikacyjych;
  • automatyki;
  • ochrony środowiska.

Spółka zatrudnia profesjonalną kadrę projektantów, która posada odpowiednią wiedzę techniczną i doświadczenie w planowaniu przestrzennym, projektowaniu, budownictwie, zarządzaniu budynkami/nieruchomością.

Członkowie zespołu zgromadzili doświadczenie w projektowaniu objektów użyteczności publicznej, handlowo-usługowych, budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury technicznej oraz w procesie nadzoru autorskiego w trakcie wykonania prac budowlanych.