Teikiamos paslaugos

UAB „AIF LT“ teikia šias paslaugas:

Investicijų vertinimas

 • Galimybių studijų rengimas;
 • Statybos investicijų analizė;
 • Verslo planų rengimas.

Teritorijų planavimas

 • bendrųjų teritorijų planų rengimas;
 • specialiųjų teritorijų planų rengimas;
 • bendrųjų teritorijų planų rengimas.

Priešprojektinų pasiūlymų rengimas

 • Teritorijos urbanistinė analizė;
 • Teritorijos urbanistinis planavimas;
 • Pastatų tūrinių sprendimų pasiūlymai;
 • Planuojamų pastato inžinerinių sistemų alternatyvų vertinimas.

Projektavimas

 • Projektavimo užduoties parengimas;
 • Techninių projektų rengimas (kompleksiškai arba atskiroms dalims);
 • Projekto ekspertizės atlikimas;
 • Projektavimo  darbų valdymas.

Statyba

 • Statybos rangovo atranka;
 • Darbo projektų rengimas (kompleksiškai ar atskiroms dalims);
 • Projekto vykdymo priežiūra;
 • Techninė priežiūra (kompleksiškai ar atskiroms dalims);
 • Statybos valdymas.

Pastatų eksploatavimas

 • Pastatų būklės įvertinimas;
 • Pastato inžinerinių sistemų auditas;
 • Pastatų renovacija;
 • Pastatų rekonstrukcija;
 • Pastatų priežiūra.

Konsultavimas