Transporto ir statybos inžinerijos asociacija


Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija vadovaudamasi š.m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakymu Nr. A1-300 “Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-02-255, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto “Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis” VP-1.1-SADM-01-K priemonę “Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse” priėmė sprendimą finansuoti projektą ,,Transporto ir statybos inžinerijos asociacijos narių darbo įgūdžių ir gebėjimų tobulinimas“. Projektas finansuojamas iš Europos Socialinio fondo lėšų. Projekto trukmė 2013 – 2015 m.
Transporto ir statybos inžinerijos asociacija projektą įgyvendins kartu su UAB „Structures“, UAB „EKSPLOIT“, UAB „3M Consulting“, UAB „AIF LT“, UAB „SP architektų grupė“. Visos įmonės teikia, statinių ir konstrukcijų, projektavimo, statybų valdymo ir techninės priežiūros, geodezinių matavimų, inžinerinių konsultacijų ir kitas paslaugas. Šios įmonės yra neatsiejamos nuo statybų sektoriaus veiklos, todėl jas neigiamai paveikė 2008 m. krizė bei lėtas šalies ekonomikos atsigavimas. Projektavimo įmonės turi prisitaikyti prie detaliai reglamentuotos ir painios teisinės sistemos, aukštų veiklos standartų, didelės konkurencijos bei profesionalių šios srities specialistų stygiaus. Minėtos įmonės veiklą vykdo daugiausia šiltojo sezono metu, jų darbo apmokėjimas yra nereglamentuotas ir nepastovus, todėl jos neturi reikiamų lėšų investuoti į savo darbuotojus ir tokiu būdu sustiprinti savo pajėgumą ir konkurencingumą. Projektu siekiama padėti smulkių projektavimo įmonių, kurios dar yra jaunos ir augančios, darbuotojams pakelti kompetenciją, sustiprinti savo žinias, gebėjimus bei įgūdžius profesinėje veikloje.