Consulting

  • konsultacijos investicinių nekilnojamojo turto projektų rengimo klausimais;
  • parduodamų/perkamų objektų patikros ataskaitų parengimas angl.  “due diligence” bei užsakovo interesų atstovavimas derybose ir kt.;
  • valdomų statinių ir inžinerinės infrastruktūros būklės ekspertizės aktų parengimas (avarinės būklės požymių nustatymas, laikančiųjų konstrukcijų tyrimai, apmatavimai ir kt.);
  • valdomų statinių ir inžinerinės infrastruktūros esamos ir būsimos būklės įvertinimas ekploataciniu, energetiniu, naudingumo ir kt. kriterijais;
  • statinių energinių auditų parengimas;
  • pastatytų statinių ir inžinerinės infrastruktūros įteisinimas;
  • atstovavimas ginčuose ir teisminiuose procesuose dėl techninės ir darbo dokumentacijos parengimo kokybės, specifikacijų ir sąmatų;
  • atliktų teritorijų planavimo dokumentų, techninių ir darbo projektų parengimo kokybinis vertinimas;
  • techninės dokumentacijos parengimas viešųjų pirkimų dokumentacijai.