ES finansuojamas projektas

esUAB „AIF LT“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą „UAB „AIF LT“ paslaugų eksporto plėtra“. Bendra projekto vertė – 63.050,00 Eur. iš kurių 31.525,00 Eur. sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.
 
Investicijos projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.
 
UAB „AIF LT” yra atestuota projektavimo įmonė, savo veiklą pradėjusi 2007 metais ir teikianti teritorijų planavimo, statinių projektavimo, statybos valdymo, statybų techninės priežiūros bei statybų projektų valdymo paslaugas. Įmonės klientai yra tiek privatūs, tiek viešieji juridiniai asmenys, taip pat fiziniai asmenys.
 
Įmonė projektu siekia diferencijuoti įmonės pajamas, jas padidinti, sukurti naujų darbo vietų, išplečiant eksporto rinkas, siūlant projektavimo, inžinerinio konsultavimo paslaugas užsienio šalims.
 
Projekto tikslas - užtikrinti naujų eksporto rinkų atsiradimą, taip prisidedant prie įmonės rinkų bei rizikų diversifikacijos, apyvartos, eksporto, konkurencingumo didėjimo bei bendro Lietuvos eksporto apimčių augimo. Planuojama, kad dalyvavimas tarptautinėse su statybų paslaugomis susijusiose parodose padės susirasti potencialių užsakovų bei partnerių užsienio šalyse, kurie įvertins ne tik mažesnes darbo jėgos sąnaudas, bet ir UAB „AIF LT“ darbuotojų kompetencijas, turimą ilgametę patirtį dirbant tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkose. Šiuo metu įmonė savo paslaugas jau eksportuoja, tačiau siekia geriau išnaudoti turimą potencialą, todėl ketina išplėsti eksportą dalyvaudama parodose. Parodos pasirinktos dėl savo mąsto ir plačiai apimamo dalyvių bei lankytojų spektro.
 
Išskiriama pagrindinė eksporto kryptis - didžiulį vystymąsi statybos sektoriuje rodančios šalys - Švedija, Ukraina, JAV, Prancūzija, Jungtinė Karalystė.
 
Sėkmingai įgyvendinus projektą ir užmezgus kontaktus užsienio rinkose galima tikėtis užsiimti ženklią rinkos dalį ir išplėsti įmonės pardavimus. Įmonė po projekto įgyvendinimo planuoja ir toliau aktyviai plėsti pardavimus į ES, NVS ir kitas šalis. Įmonėje dirba ilgametę patirtį turintys darbuotojai, planuojama tobulinti teikiamų paslaugų kokybę bei siūlyti naujas paslaugas. Projekto metu užmegzti kontaktai su užsienio partneriais leis įmonei atrasti naujas eksporto rinkas, jas plėsti ir padidinti pardavimų apimtis. Įmonė skaičiuoja, kad projekto pagalba, įmonės eksporto vertės augimas per 3 metus po projekto akumuliuotai sudarys virš 1 200 000 eur., o tai leis padidinti darbo našumą, pagerinti veiklos efektyvumą, pelną investuoti į naujų paslaugų kūrimą bei naujų rinkų paiešką, sukurti naujų darbo vietų.
 
Projekto veiklas numatyta užbaigti  2020 m. lapkričio 28 d.