Preparation of sketch proposals

  • Teritorijos urbanistinė analizė;
  • Teritorijos urbanistinis planavimas;
  • Pastatų tūrinių ir architektūrinių sprendimų pasiūlymai;
  • Planuojamų pastato inžinerinių sistemų alternatyvų vertinimas;
  • Planuojamų pastato konstukcijų alternatyvų vertinimas;
  • Energinių skaičiavimų atlikimas.